דירוג טבלת המדליות
המדליות שהשיגו חמשת המדינות המובילות במהלך המשחקים של ארבעת השנים האחרונות