Rosh Hashana הוא פשוטו כמשמעותו “ראש השנה” או “תחילת השנה” על פי הלוח היהודי. להבדיל מלוח השנה הנוצרי, תחילת השנה היהודית חלה בראשון בחודש תשרי אשר לרוב חל בחודש ספטמבר או אוקטובר. החג מסמל את יום היוולדתם של בני האדם הראשונים: אדם וחווה ואת תחילתו של הקשר בין אלוהים לבני האדם. לכן על פי הלוח היהודי, שנת 2016 על פי לוח השנה הנוצרי תהיה שנת 5777 ליהודים. השנה יחול ראש השנה ב-2 באוקטובר. בדומה לראש השנה הנוצרי, גם ראש השנה היהודי משמש לרבים כנקודת התחלה לשנה החדשה, עת בה עושים חשבון נפש על השנה שעברה ומגדירים את המטרות והחלומות לשנה הקרבה.

 
ראש השנה הוא זמן נהדר להיות בו בישראל שכן זהו חג עם אוירה מיוחדת וקסומה. כל העסקים סגורים וכולם לבושים לבן ומבלים את יומם בבית הכנסת בתפילות ובארוחות משפחתיות. ההכנות לחג יחלו במנהג “התרת נדרים” אשר יתקיים בבוקר שלפני ראש השנה. במסגרת “התרת נדרים” אנו למעשה מבטלים את השבועות שנשבענו במהלך השנה. היהדות מייחסת חשיבות רבה לכל מילה היוצאת מפינו, ולכן גם אמירות פשוטות עלולות להיתפש כנדר. לכן, בערב ראש השנה אנחנו מתירים את הנדרים, בין אם נאמרו במודע, ובין אם נאמרו שלא במודע. החג ממשיך עם ארוחת ערב ראש השנה, היא הארוחה המשפחתית המרכזית, לאחר שכולם שבים מבית הכנסת. פעמים רבות תהיה זו ארוחה גדולה מלאה במיטב מטעמים ומאכלים סמליים לראש השנה: אכילת תפוח בדבש, שמטרתו לסמל את התקווה והציפיה לשנה מתוקה; אכילת ראש של איל או של ראש של דג, על מנת שנהיה לראש ולא לזנב; ואכילת רימון, על מנת שנמלא את חיינו במצוות רבות כמו גרעיני הרימון.

 

 

אחת המצוות החשובות של ראש השנה היא הקשבה בבית הכנסת לתקיעה בשופר, העשוי מקרנו של ראם. במהלך ראש השנה כ-100 תקיעות ישמעו בכל יום בבית הכנסת ואלו משתנות לפי סגנונן ומטרתן. צליל השופר הוא גם זעקה וקריאה לחזרה בתשובה שכן ראש השנה הוא גם יום השנה לחטאו הראשון של האדם (האכילה מעץ הדעת) וגם היום הראשון המתחיל את “עשרת ימי התשובה”, עשרה ימים בהם מבקש האדם סליחה, המסתיימים ביום כיפורים, יום כַּפָּרָה (Day of Atonement). מלבד התקיעה בשופר מאופיין ראש השנה במנהגים נוספים. היהודים נוהגים לברך האחד את השני בברכת “שנה טובה ומתוקה” ו-“לשנה טובה תכתב ותחתם” שמשמעותה היא תקווה שהאל ייעד לך שנה טובה. מנהג נוסף ידוע הוא “תשליך”, פעולה המסמלת את “השלכת” החטאים שלנו מהשנה הקודמת כהכנה לשנה חדשה וטובה. התשליך מתקיים ביום הראשון של ראש השנה ומבוצע בקרבת מים זורמים: ים, נחל או נהר בו תראו יהודים העומדים על שפת המים ומרוקנים את כיסיהם כסמל לניקיון מחטא.